Starfish Collective

Vi i Starfish Collective är aktivister, utbildare och forskare, till största delen baserade i Sverige (med fler och fler internationella kontakter) och vi brinner för jämställdhet och klimat- och miljörättvisa. Vi ser oss själva som en del av de lokala och globala rörelserna för social och ekologisk rättvisa som arbetar tillsammans mot den patriarkala förstörelsen av jordens levande system och förtrycket av marginaliserade människor.

Våra utgångspunkter är (eko)-feminism, queerekologi och djupekologi. Vi inspireras av Joanna Macy och hennes kollegors arbete i The work that reconnects, omställningsrörelsen, permakultur med flera. Kunskapsmässigt inspireras vi specifikt av den forskning som genomförts av Martin Hultman och Paul M. Pulé om ekologiska maskuliniteter och särskilt hur vi kan förflytta oss bortom maskuliniteter. I Starfish är vi särskilt intresserade av hur patriarkala strukturer och dominerande maskulinitetsnormer är grundorsaker till exploatering av människor, djur och natur. Vi ser omsorg för jorden, andra och oss själva som centralt för att utveckla en på riktigt hållbar och levande planet för alla.

Vi arbetar för att engagera fler pojkar och män tillsammans med människor av alla kön för rättvist samarbete och omsorg. Vi gör detta genom att se bortom binära kön och destruktiva maskulinitetsnormer – i både teori och praktik.

Kontakta oss i Starfish Collective på starfishcollective.se@protonmail.com och följ oss gärna på Facebook.

Mer info kommer!