Saker vi har gjort

Här är ett litet urval av sådant vi gjort inom Starfish collective:

UTBILDNINGAR OCH EVENEMANG

Digitala och fysiska workshoppar och seminarier för uppdragsgivare som: EU-organet Climate KIC, FN:s miljöprogram UNEP, det internationella nätverket MenEngage, Nederländernas utrikesdepartementet, SIDA, Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Chalmers tekniska högskola, länsstyrelserna i Östergötland och i Kalmar, Studiefrämjandet, Röda korsets folkhögskola, Holma folkhögskola, Eskilstuna folkhögskola, Färnebo folkhögskola, Pawprint, Miljöpartiets studentförbund Gröna Studenter och Vardagens civilkurage

Distanskursen Feminism ❤ miljökamp = sant med Färnebo folkhögskola våren 2022

MATERIAL

Män i klimatkrisen (2019) med organisationen MÄN

Normkollen (2021) med projektet Könad hållbarhet vid KTH

Seriealbumet Maskulinitet, Genus och Klimaträttvisa (2021) med Jordens vänner

INTERVJUER OCH POPULÄRVETENSKAPLIGA ARTIKLAR

Vidar Vetterfalk i podden Forest of thought: What do men long for?

Paul Pulé och Martin Hultman i podden Sustainable masculinities: From Ecomodern Breadwinners to Ecological Masculinities och Will Arnold Schwarzenegger Save the Planet?

Paul Pulé och Abigail Sykes i Deep Times Journal: Transforming Destructive Masculinities Norms through the Work That Reconnects

Paul Pulé i Deep Times Journal: This Critical Moment: A Case Study in Education for Change

Abigail Sykes intervjuas i Deep Times Journal (även ljudfil)

Tomas Agnemo i Cirkeln: När samtalet har huvudrollen

Jens Malmström i Sydsvenskan: Han vill få män att prata om maskulinitet och miljö

BÖCKER

Men, Masculinities and Earth (2021) av Paul M Pulé och Martin Hultman (red.)

Ecological masculinities (2018) av Martin Hultman och Paul M Pulé

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR

‘When Gender Equality and Earth Care Meet: Ecological masculinities in practice’ av Robin Hedenqvist, Paul M. Pulé, Martin Hultman, och Vidar Vetterfalk, i Magnusdottir and Kronsell, red. (2021) Gender, Intersectionality and Climate Institutions in Industrialised States